Είναι το VNC Viewer έτοιμο για Apple silicon;

Ναι, Εγγενής υποστήριξη του Apple Silicon (7.0.0)

VNC Viewer

VNC Viewer

RealVNC Limited

Screen sharing from a remote computer.

Ετικέτες: Developer Toolsdeveloper


Είναι ο/η VNC Viewer συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon;
Ο/Η VNC Viewer είναι πλέον εντελώς συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon M1 και M2 από την έκδοση 7.0.0.

Τελευταία ενημέρωση: