Είναι το jwzlyrics έτοιμο για Apple silicon;

Δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα!

jwzlyrics

jwzlyrics

Display lyrics for current song in iTunes or Spotify.


Είναι ο/η jwzlyrics συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon;
Ο/Η jwzlyrics δεν έχει ακόμα υποβληθεί σε δοκιμές σε Macs με Apple Silicon. Κάντε κλικ στο κουμπί 'Ειδοποίηση' για να λάβετε ενημερώσεις μόλις έχουμε την εξασφάλιση πλήρους υποστήριξης.

Τελευταία ενημέρωση: