Είναι το qq音乐 έτοιμο για Apple silicon;

Μερικά σημεία υποστήριξης του Rosetta 2

qq音乐

qq音乐

Tencent


Είναι ο/η qq音乐 συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon;
Ο/Η qq音乐 προσφέρει τώρα εν μέρει συμβατότητα με τα Macs με Apple Silicon M1 και M2. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα κάποιες λειτουργίες που δεν θα λειτουργήσουν πλήρως όπως αναμένεται, αλλά εργάζονται σταθερά προς την κατεύθυνση της επίτευξης πλήρους συμβατότητας σύντομα.

Τελευταία ενημέρωση: