اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا Franz برای اپل سیلیکون آماده‌ست؟

فقط روزتا ۲

Franz

Franz

Franz

Chat app for Slack, HipChat, Skype and others.


آیا Franz سازگار با Mac های Silicon اپل است؟
Franz فقط می تواند از طریق تکنولوژی ترجمه Rosetta 2 اپل روی Mac های Silicon M1 و M2 اپل اجرا شود. مهم است توجه داشته باشید که در حالی که روزتا اجرای برنامه را امکان پذیر می سازد، برخی از محدودیت ها و ناهماهنگی های عملکرد ممکن است نسبت به اجرای بومی پیش بیاید.

آخرین به روزرسانی: