اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا FreeFileSync برای اپل سیلیکون آماده‌ست؟

بله, پشتیبانی بومی Apple Silicon (11.13)

FreeFileSync

FreeFileSync

Zenju

FreeFileSync is a folder comparison and synchronization software that creates and manages backup copies of all your important files. Instead of copying every file every time, FreeFileSync determines the differences between a source and a target folder and transfers only the minimum amount of data needed. FreeFileSync is Open Source software, available for Windows, macOS, and Linux.


آیا FreeFileSync سازگار با Mac های Silicon اپل است؟
FreeFileSync اکنون تماما با Mac های Silicon M1 و M2 اپل از نسخه 11.13 سازگار است.

آخرین به روزرسانی: