آیا Movavi Video Editor برای اپل سیلیکون آماده‌ست؟

⚠️ بله, فقط روزتا ۲

Movavi Video EditorMovavi Video Editor

Home video editing and photo slideshow creation.

برنامه کار می‌کند با روزتا ۲, گرچه ممکن است با مشکلاتی روبه‌رو شوید.

آیا اپل سیلیکون برای Movavi Video Editor آماده‌ست؟, Rosetta 2 support for Movavi Video Editor, Movavi Video Editor on M1 Macbook Air, Movavi Video Editor on M1 Macbook Pro, Movavi Video Editor on M1 Mac Mini, Movavi Video Editor on M1 iMac