اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا iLok License Manager برای اپل سیلیکون آماده‌ست؟

پشتیبانی جزئی Rosetta 2

iLok License Manager

iLok License Manager

PACE Anti-Piracy, Inc.

License management app for iLok.


آیا iLok License Manager سازگار با Mac های Silicon اپل است؟
iLok License Manager اکنون سازگاری جزئی با Mac های Silicon M1 و M2 اپل را ارائه می دهد. همچنان ممکن است برخی از ویژگی ها کاملا به انتظارات عمل نکنند، اما برای دستیابی به سازگاری کامل به زودی، به طور مثبت کار می کنند.

آخرین به روزرسانی: