اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا jwzlyrics برای اپل سیلیکون آماده‌ست؟

هنوز تست نشده است!

jwzlyrics

jwzlyrics

Display lyrics for current song in iTunes or Spotify.


آیا jwzlyrics سازگار با Mac های Silicon اپل است؟
jwzlyrics هنوز در Mac های Silicon اپل مورد آزمایش قرار نگرفته است. بر روی دکمه 'اطلاع' کلیک کنید تا به محض اطمینان از پشتیبانی کامل، به روزرسانی دریافت کنید.

آخرین به روزرسانی: