اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا skEdit برای اپل سیلیکون آماده‌ست؟

هنوز تست نشده است!

skEdit

skEdit

HTML/PHP/ASP/ CSS ColdFusion editor (was skHTML).


آیا skEdit سازگار با Mac های Silicon اپل است؟
skEdit هنوز در Mac های Silicon اپل مورد آزمایش قرار نگرفته است. بر روی دکمه 'اطلاع' کلیک کنید تا به محض اطمینان از پشتیبانی کامل، به روزرسانی دریافت کنید.

آخرین به روزرسانی: