لیست برنامه‌هایی که با مک‌بوک‌های M1 کار نمی‌کنند

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
VMWare Fusion 🚫 🚫 no ETA yet
QuickRes 🚫 🚫
SplashID Safe 🚫 🚫
SuperDuper! 🚫 🚫
Hasleo NTFS 🚫 🚫
Clarett 8Pre 🚫 🚫
Genymotion 🚫 🚫
SmartPSS 🚫 🚫
AppDelete 🚫 🚫
LunarCal 🚫 🚫
KVMS PRo 🚫 🚫
DrJava 🚫 🚫
Chromacam 🚫 🚫
Twinmotion 🚫 🚫
MonitorControl 🚫 🚫
Elgato Video capture 🚫 🚫
Transcribe! 🚫 🚫
Dante Controller 🚫 🚫
MKVtools 🚫 🚫
Winbox 🚫 🚫
Virtualbox 🚫 🚫 -
Sonocent 🚫 🚫
Epson Scanner 🚫 🚫
Sony Imaging Edge Webcam 🚫 🚫
Oracle Database 🚫 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده