لیست برنامه‌هایی که با مک‌بوک‌های M1 کار نمی‌کنند

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Wine 🚫 🚫
DAZ Studio 🚫 🚫
Quake 🚫 🚫
Smart Switch 🚫 🚫
Desklog 🚫 🚫
BlueStacks 🚫 🚫 no ETA yet
uTorrent Classic 🚫 🚫
KDE Connect 🚫 🚫
QuickRes 🚫 🚫
SplashID Safe 🚫 🚫
SuperDuper! 🚫 🚫
Hasleo NTFS 🚫 🚫
Clarett 8Pre 🚫 🚫
Genymotion 🚫 🚫
AppDelete 🚫 🚫
LunarCal 🚫 🚫
KVMS PRo 🚫 🚫
DrJava 🚫 🚫
Twinmotion 🚫 🚫
Elgato Video capture 🚫 🚫
Transcribe! 🚫 🚫
MKVtools 🚫 🚫
Winbox 🚫 🚫
Sonocent 🚫 🚫
Epson Scanner 🚫 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده