لیست برنامه‌هایی که با مک‌بوک‌های M1 کار نمی‌کنند

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Twinmotion 🚫 🚫
MonitorControl 🚫 🚫
Elgato Video capture 🚫 🚫
Transcribe! 🚫 🚫
Dante Controller 🚫 🚫
Disk Drill 🚫 🚫
MKVtools 🚫 🚫
Winbox 🚫 🚫
Virtualbox 🚫 🚫 -
Google Drive for Desktop 🚫 🚫 47 (April 2021)
Sonocent 🚫 🚫
SafeNet Authentication Client 🚫 🚫
Epson Scanner 🚫 🚫
Sony Imaging Edge Webcam 🚫 🚫
Photo Mechanic 🚫 🚫 unknown
Oracle Database 🚫 🚫
SuperDuper! 🚫 🚫
BlueStacks 🚫 🚫
Serato DJ 🚫 🚫
Citrix Files for Mac 🚫 🚫
Avast 🚫 🚫
Right Font 🚫 🚫
Tableau Desktop 🚫 🚫
Loupedeck 🚫 🚫
Codeblocks 🚫 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده