האם Epichrome תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Epichrome

Epichrome

Creates web-based Mac applications compatible with the full range of extensions available in the Chrome Web Store.


האם Epichrome תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Epichrome עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: