האם Express Invoice תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Express Invoice

Express Invoice

Manage client accounts, create invoices and apply payments.


האם Express Invoice תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Express Invoice עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: