האם FET תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

FET

FET

Automatic school scheduling.


האם FET תואם ל-Mac של Apple Silicon?
FET עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: