האם FTP Disk תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

FTP Disk

FTP Disk

Drag-and-drop FTP client.


האם FTP Disk תואם ל-Mac של Apple Silicon?
FTP Disk עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: