האם Fade In תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Fade In

Fade In

Professional screenwriting software.


האם Fade In תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Fade In עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: