האם File Minimizer תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

File Minimizer

File Minimizer

Optimize your PowerPoint, Word, Excel files.


האם File Minimizer תואם ל-Mac של Apple Silicon?
File Minimizer עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: