האם File Peek תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

File Peek

File Peek

Powerful, flexible file editor.


האם File Peek תואם ל-Mac של Apple Silicon?
File Peek עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: