האם Find & Replace It תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Find & Replace It

Find & Replace It

Find and replace text strings in multiple files, with or without regex.


האם Find & Replace It תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Find & Replace It עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: