האם Fireplace 3D Lite תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Fireplace 3D Lite

Fireplace 3D Lite

Realistic fireplace Desktop.


האם Fireplace 3D Lite תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Fireplace 3D Lite עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: