האם Flashcard Hero תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Flashcard Hero

Flashcard Hero

Elegant yet versatile study aid.


האם Flashcard Hero תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Flashcard Hero עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: