האם Focus תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Focus

Focus

Productivity timer.


האם Focus תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Focus עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: