האם Focus Matrix תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Focus Matrix

Focus Matrix

Task manager based on the Eisenhower Method.


האם Focus Matrix תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Focus Matrix עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: