האם FocusWriter תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

FocusWriter

FocusWriter

Full screen rich text editor; write without distractions.


האם FocusWriter תואם ל-Mac של Apple Silicon?
FocusWriter עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: