האם FontBase תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

FontBase

FontBase

Fast, beautiful, free font manager for designers.


האם FontBase תואם ל-Mac של Apple Silicon?
FontBase עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: