האם FontDoctor תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

FontDoctor

FontDoctor

Diagnose and repair damaged fonts.


האם FontDoctor תואם ל-Mac של Apple Silicon?
FontDoctor עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: