האם FontForge תומך ב- Apple silicon?

תמיכה חלקית של Apple Silicon

FontForge

FontForge

George Williams

X11-based, Open-Source font editor.

תגיות: fonts


האם FontForge תואם ל-Mac של Apple Silicon?
FontForge כעת מציע תאימות חלקית עם Macs של Apple Silicon M1 ו-M2. ייתכן שיהיו עדיין חלקים שלא יעבדו כשאמורים, אבל הם ממשיכים לעבוד בכיוון השלמות התאימות מלאה בקרוב.

עדכון אחרון: