האם FotoMagico תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

FotoMagico

FotoMagico

Powerful slideshow creator with multi-app integration.


האם FotoMagico תואם ל-Mac של Apple Silicon?
FotoMagico עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: