האם Foxit Reader תומך ב- Apple silicon?

פעיל רק ברוזטה 2

Foxit Reader

Foxit Reader

Foxit Inc.

Foxit PDF viewer.


האם Foxit Reader תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Foxit Reader יכול לרוץ על Macs של Apple Silicon M1 ו-M2 רק באמצעות טכנולוגיה של Apple Rosetta 2 translation. חשוב לציין שלמרות ש-Rosetta מאפשרת ליישום לרוץ, ייתכן שיהיו מגבלות ביצועים וחוסר עקביות בהשוואה לריצה מקומית.

עדכון אחרון: