האם Franz תומך ב- Apple silicon?

פעיל רק ברוזטה 2

Franz

Franz

Franz

Chat app for Slack, HipChat, Skype and others.


האם Franz תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Franz יכול לרוץ על Macs של Apple Silicon M1 ו-M2 רק באמצעות טכנולוגיה של Apple Rosetta 2 translation. חשוב לציין שלמרות ש-Rosetta מאפשרת ליישום לרוץ, ייתכן שיהיו מגבלות ביצועים וחוסר עקביות בהשוואה לריצה מקומית.

עדכון אחרון: