האם Free TTS תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Free TTS

Free TTS

Text to Speech on Mac (Beta).


האם Free TTS תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Free TTS עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: