האם Free42 תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Free42

Free42

Re-implementation of HP-42S calculator and HP-82240 printer.


האם Free42 תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Free42 עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: