האם FreeCAD תומך ב- Apple silicon?

פעיל רק ברוזטה 2

FreeCAD

FreeCAD

KiCad Services Corp.

Parametric 3D modeler.

תגיות: 3d


האם FreeCAD תואם ל-Mac של Apple Silicon?
FreeCAD יכול לרוץ על Macs של Apple Silicon M1 ו-M2 רק באמצעות טכנולוגיה של Apple Rosetta 2 translation. חשוב לציין שלמרות ש-Rosetta מאפשרת ליישום לרוץ, ייתכן שיהיו מגבלות ביצועים וחוסר עקביות בהשוואה לריצה מקומית.

עדכון אחרון: