האם FreeSpace תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

FreeSpace

FreeSpace

Manage all your connected drives from the menu bar.


האם FreeSpace תואם ל-Mac של Apple Silicon?
FreeSpace עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: