האם FreelanceStation תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

FreelanceStation

FreelanceStation

Time tracking and Invoicing, built for freelancers.


האם FreelanceStation תואם ל-Mac של Apple Silicon?
FreelanceStation עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: