האם Middle תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Middle

Middle

Adds the middle click.


האם Middle תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Middle עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: