האם MidiKit תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

MidiKit

MidiKit

MIDI batch editor and browser.


האם MidiKit תואם ל-Mac של Apple Silicon?
MidiKit עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: