האם MidiPipe תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

MidiPipe

MidiPipe

Modify MIDI messages in real-time.


האם MidiPipe תואם ל-Mac של Apple Silicon?
MidiPipe עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: