האם MightyText תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

MightyText

MightyText

Text from your computer and sync'd with Android phone.


האם MightyText תואם ל-Mac של Apple Silicon?
MightyText עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: