האם Mimeo תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Mimeo

Mimeo

Photobook creation software.


האם Mimeo תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Mimeo עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: