האם Mindfulness Bell Menu Bar תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Mindfulness Bell Menu Bar

Mindfulness Bell Menu Bar

Menubar application to aid you in your mindfulness practice.


האם Mindfulness Bell Menu Bar תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Mindfulness Bell Menu Bar עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: