האם Minesweeper U73 תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Minesweeper U73

Minesweeper U73

Minesweeper game.


האם Minesweeper U73 תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Minesweeper U73 עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: