האם Mini Diary תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Mini Diary

Mini Diary

Note-taking and diary application with a simple UI.


האם Mini Diary תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Mini Diary עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: