האם Mini Metro תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Mini Metro

Mini Metro

Design the subway layout for a rapidly expanding city.


האם Mini Metro תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Mini Metro עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: