האם MiniNote תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

MiniNote

MiniNote

Take notes from the menu bar.


האם MiniNote תואם ל-Mac של Apple Silicon?
MiniNote עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: