האם MiniNote Pro תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

MiniNote Pro

MiniNote Pro

Take notes from the menu bar (was NotesTab Pro).


האם MiniNote Pro תואם ל-Mac של Apple Silicon?
MiniNote Pro עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: