האם MiniUsage תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

MiniUsage

MiniUsage

Menubar CPU, network, battery monitor.


האם MiniUsage תואם ל-Mac של Apple Silicon?
MiniUsage עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: