האם MinimServer תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

MinimServer

MinimServer

A UPnP AV music server.


האם MinimServer תואם ל-Mac של Apple Silicon?
MinimServer עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: