האם Minion תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Minion

Minion

Monitor long running tasks.


האם Minion תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Minion עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: