האם Mix Base תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Mix Base

Mix Base

A user-friendly mixing tool.


האם Mix Base תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Mix Base עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: