האם Mixbus תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Mixbus

Mixbus

Audio workstation for recording, editing, mixing, and mastering your music.


האם Mixbus תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Mixbus עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: